Φωτεινή Σπανού

Όταν εργάζεσαι στις Οικονομικές Υπηρεσίες του μεγαλύτερου ασφαλιστικού Ταμείου της Ελλάδας, είναι σημαντικό να συμπληρώσεις το ακαδημαϊκό σου υπόβαθρο με πρακτική και θεωρητική γνώση για το πώς μέσω της Λογιστικής απεικονίζεται η οικονομική κατάσταση του φορέα και πως αυτή συμβάλλει για τη λήψη σημαντικών οικονομικών αποφάσεων. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΒΑ-Λογιστική γεφύρωσε τις γνώσεις μου, τις δεξιότητες μου και την εμπειρία μου και με βοήθησε να αποκτήσω ένα εξαιρετικό υπόβαθρο οικονομικών και λογιστικών γνώσεων με την συμβολή αφενός των καθηγητών και αφετέρου της προσεκτικά επιλεγμένης βιβλιογραφίας. Εν κατακλείδι, το συγκεκριμένο ευρύ πρόγραμμα σπουδών και οι ευκαιρίες μάθησης που μου προσφέρθηκαν, μου έδωσαν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία.