Σταυρούλα Αγγελοπούλου

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα αποτελεί ένα σύγχρονο και υψηλών προδιαγραφών μεταπτυχιακό. Μου παρέχει εξειδικευμένες και αναβαθμισμένες γνώσεις και δυνατότητα να έχω μια πλήρη, ολοκληρωμένη και ζωντανή εικόνα της Διοίκησης Οικονομικών Μονάδων. Αποτελεί μια άριστη επιλογή πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, δεδομένου ότι δεν περιορίζεται στην παροχή θεωρητικών γνώσεων αλλά αναδεικνύει την διασύνδεση αυτών με την πράξη. Οι καθηγητές είναι άριστα καταρτισμένοι, προσηνείς και συνεργάσιμοι. Αξιοσημείωτη είναι επίσης και η οργάνωσή του, η οποία ξεπερνά κάθε προσδοκία.