Ισίδωρος Μέντης

Από την έως τώρα φοίτησή μου στο πρόγραμμα σπουδών, αποκόμισα, με εύληπτο τρόπο από τους διδάσκοντες, χρήσιμες γνώσεις και εξειδικευμένες προσεγγίσεις σε θέματα που άπτονται της διαχρονικής διεθνούς και εγχώριας υγειονομικής πολιτικής, οι οποίες, μέσω της μελέτης τους, αποκαλύπτουν τον πυρήνα των παρατηρουμένων δυσαρμονιών στον υγειονομικό τομέα αποσαφηνίζουν τα βαθύτερα αίτια και εστιάζουν σε ενδιαφέρουσες προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.