Ξεκίνησα το πρόγραμμα με σκοπό να αποκτήσω ένα επιπλέον προσόν, για να μπορώ να ανταποκριθώ στην απαιτητική αγορά εργασίας. Μέσα από την συγγραφή των γραπτών εργασιών και την παρουσία στις ΟΣΣ, τη διδαχή και τη μετάδοση γνώσεων από έμπειρους και συχνά απαιτητικούς καθηγητές, έμαθα και ανέπτυξα ικανότητες και δεξιότητες που με βοηθούν σημαντικά. Πλησιάζοντας προς το τέλος του προγράμματος, έχοντας ολοκληρώσει σχεδόν όλες τις Θεματικές Ενότητες, εμπρόθεσμα, θεωρώ πως το πρόγραμμα είναι μεν απαιτητικό, αλλά με “ταξίδεψε” ευχάριστα στην επιμόρφωση, διευρύνοντας το γνωστικό υπόβαθρο με παράλληλη ενδυνάμωση των ήδη υπαρχόντων γνωστικών μου εμπειριών.