Με την περάτωση των μεταπτυχιακών σπουδών μου, αισθάνομαι ιδιαίτερα τυχερός που παρακολούθησα ένα αρκετά απαιτητικό πρόγραμμα, αλλά συγχρόνως τόσο υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου και συνάντησα καθηγητές με πολύ υψηλό επιστημονικό υπόβαθρο. Αποτέλεσε την καλύτερη εμπειρία στην ζωή μου, διότι απέκτησα σημαντικές γνώσεις σε οικονομικό επίπεδο και με έκανε πολύ καλύτερο άνθρωπο σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.