Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το UoA MBA

Παρατείνεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «UoA MBA» έως και την Τρίτη 20 Ιουλίου 2019. Οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ιστοσελίδα.