Προκήρυξη νέων θέσεων στο ΠΜΣ στη «Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών» ξεκίνησε και λήγει την 11η Σεπτεμβρίου 2017 . Οι υποψηφιότητες που θα περιλαμβάνουν εκτός της αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα ενταχθούν σε διαδικασία προεπιλογής πριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.