Προκήρυξη νέων θέσεων στο ΠΜΣ στη «Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ στη "Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών" ξεκίνησε και λήγει την 20η Σεπτεμβρίου 2017. Οι υποψηφιότητες που θα περιλαμβάνουν εκτός της αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα ενταχθούν σε διαδικασία προεπιλογής πριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.