Βάσει της κείμενης νομοθεσίας για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα μαθήματα που μπορεί να παρακολουθεί ένας φοιτητής/μία φοιτήτρια δεν μπορεί να αθροίζουν συνολικά περισσότερες των 60 διδακτικών μονάδων (ECTS).

Οι Θ.Ε. του ΠΜΣ «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (UoA MBA)» με ειδίκευση στη «Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών» παρέχουν 20 πιστωτικές μονάδες η κάθε μία, εκτός της διπλωματικής εργασίας η οποία παρέχει 40 πιστωτικές μονάδες.

image 2

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος επιθυμεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του σε δύο έτη (full time) θα πρέπει να επιλέξει 3 θεματικές ενότητες το πρώτο έτος και 2 το δεύτερο έτος, με την τελευταία να είναι η διπλωματική εργασία.

image 2

Είναι δεδομένο ότι το ΠΜΣ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων ετών και για το πρόγραμμα της part time φοίτησης. Αν π.χ. κάποιος επιλέξει κατά το πρώτο έτος μία ΘΕ, τότε κατά τα επόμενα τρία έτη θα μπορεί να ακολουθήσει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς (όπου ΘΕ (20) σημαίνει θεματική ενότητα με 20 πιστωτικές μονάδες και ΔΕ (40) σημαίνει διπλωματική εργασία με 40 πιστωτικές μονάδες).

Στο πίνακα παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικοί συνδυασμοί επιλογής θεματικών ενοτήτων ανά ακαδημαϊκό έτος για το πρόγραμμα της part time φοίτησης.

1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος
Συνδυασμός Α ΘΕ (20) Τρεις ΘΕ (20) ΔΕ (40)
Συνδυασμός Β ΘΕ (20) Δύο ΘΕ (20) ΘΕ (20) ΔΕ (40)
Συνδυασμός Γ ΘΕ (20) Δύο ΘΕ (20) ΘΕ (20) και ΔΕ (40)
Συνδυασμός Δ ΘΕ (20) ΘΕ (20) Δύο ΘΕ (20) ΔΕ (40)
Συνδυασμός Ε ΘΕ (20) ΘΕ (20) ΘΕ (20) ΘΕ (20) και ΔΕ (40)
image 3

Σε κάθε περίπτωση, σε ένα ακαδημαϊκό έτος, ένας φοιτητής/μία φοιτήτρια, δεν μπορεί να παρακολουθήσει θεματικές ενότητες των οποίων το άθροισμα των πιστωτικών μονάδων υπερβαίνει το 60. Γίνεται αντιληπτό ότι οι συνδυασμοί επιλογής θεματικών ενοτήτων είναι πάρα πολλοί και οι συμμετέχοντες μπορούν να προσαρμόσουν τις επιλογές τους στο πλαίσιο που τους εκφράζει και τους χαρακτηρίζει μοιράζοντας τις θεματικές ενότητες μέσα στα τέσσερα ακαδημαϊκά έτη.