Η φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (UoA MBA)» με ειδίκευση στη «Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών» είναι πλήρους φοίτησης (full time study) ή/και μερικής φοίτησης (part time study). Στην περίπτωση της πλήρους φοίτησης (full time study) η διάρκεια σπουδών είναι δύο έτη. Η διάρκεια φοίτησης δύναται να παραταθεί έως τέσσερα έτη (μερική φοίτηση, part time study). Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής/τρια επιλέγει την Θεματική Ενότητα (ή τις Θεματικές Ενότητες) που επιθυμεί να παρακολουθήσει, αρκεί το άθροισμα των πιστωτικών μονάδων (ECTS) ανά έτος να μην υπερβαίνει τις 60.

Αναλυτικότερα:

  • Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης (full time study):
    Η φοίτηση διαρκεί δύο έτη.
  • Πρόγραμμα μερικής φοίτησης (part time study)
    H φοίτηση μπορεί να είναι μερική και τότε διαρκεί μέχρι τέσσερα έτη.

Διάρκεια - Κόστος Φοίτησης

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (UoA MBA)» με ειδίκευση στη «Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών» μπορούν να επιλέξουν μεταξύ προγραμμάτων πλήρους (Full time study) ή/και μερικής φοίτησης (Part time study).


Συνολικό κόστος
3.750 €


Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης μπορείτε να διαβάσετε και στην Δομή Φοίτησης.