Η φοίτηση στο MBA είναι πλήρους (Full time) ή/και μερικής φοίτησης (Part time).

Στην περίπτωση της πλήρους φοίτησης (Full time) η διάρκεια σπουδών είναι δύο έτη.

Η διάρκεια φοίτησης δύναται να παραταθεί έως τέσσερα έτη (μερική φοίτηση, part time). Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής/τρία επιλέγει την Θεματική Ενότητα (ή τις Θεματικές Ενότητες) που επιθυμεί να παρακολουθήσει, αρκεί το άθροισμα των διδακτικών μονάδων ανά έτος να μην υπερβαίνει τις 60 (σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία).

Αναλυτικότερα:

  • Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης (Full time):
    Η φοίτηση διαρκεί δύο έτη.
  • Πρόγραμμα μερικής φοίτησης (Part time)
    H φοίτηση μπορεί να είναι μερική και τότε διαρκεί μέχρι τέσσερα έτη.

Διάρκεια - Κόστος Φοίτησης

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του MBA μπορούν να επιλέξουν μεταξύ προγραμμάτων πλήρους (Full time study) ή/και μερικής φοίτησης (Part time study).


Συνολικό κόστος
3.750 €


Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης μπορείτε να διαβάσετε και στην Δομή Φοίτησης.