Νέα Executive Programs από τα Εργαστήρια «Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής» και «Τραπεζικής». Τα νέα προγράμματα είναι τα ακόλουθα:

Business Administration, Ethics and Philosophy

Διοίκηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Executive Program in Business for Lawyers

Executive Coaching Skills

Real Estate Finance and Investments

Medical Management Programme

Οικονομία και Διοίκηση Εκκλησιαστικών Φορέων

Managing Mergers & Acquisitions (M&As) and Strategic Alliances (SAS)

Developing Strategic Thinking