Μήνυμα του Διευθυντή

Αγαπητή υποψήφια,
Αγαπητέ υποψήφιε,

Σε καλωσορίζω στο πρόγραμμα «Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών» που αποτελεί ειδίκευση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (University of Athens MBA - UoA MBA)» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Γνωρίζω ότι η απόφασή σου να παρακολουθήσεις ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που έχεις πάρει και η επιλογή του σωστού προγράμματος είναι ζωτικής σημασίας για την επαγγελματική σου καριέρα.

Ο σκοπός του προγράμματος της Διοικητικής Επιχειρήσεων & Τραπεζών είναι να αναπτύξει την κουλτούρα και τις δεξιότητες που χρειάζονται, έτσι ώστε να γίνεις ένα ηγετικό στέλεχος στον τομέα των επιχειρήσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με την προσφορά ενός ευρύτατου θεωρητικού και πρακτικού οπλοστασίου γνώσεων διοίκησης επιχειρήσεων, καθώς και την ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης και δεξιοτήτων κριτικού πνεύματος, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια νέα γενιά διευθυντικών στελεχών, ικανών να αναλύουν τις εταιρικές προκλήσεις και ευκαιρίες και συγχρόνως να διαμορφώνουν και να υλοποιούν καινοτόμες και αποτελεσματικές επιχειρηματικές πολιτικές και στρατηγικές σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Διοικητικής Επιχειρήσεων & Τραπεζών ακολουθεί υψηλά διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, χωρίς να χάνει τον πρακτικό επαγγελματικό του προσανατολισμό και ολοκληρώνεται μέσα σ’ ένα ευέλικτο χρονικό διάστημα 24-48 μηνών. Η ομαδική δουλειά και οι εργασίες που γίνονται στο πρόγραμμα αυτό, είναι το κλειδί στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, που χρειάζονται για να δημιουργηθεί ένα ηγετικό στέλεχος στον κλάδο των επιχειρήσεων.

Στο πρόγραμμα αυτό, θα έχεις την ευκαιρία να σπουδάσεις με την καθοδήγηση διεθνώς ανεγνωρισμένων καθηγητών, οι οποίοι έχουν διαπρέψει στην διδασκαλία, στην έρευνα και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών παγκοσμίως. Θα αποκτήσεις γνώσεις σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών αντικειμένων, όπως στη διοίκηση επιχειρήσεων, στη διοίκηση τραπεζών, στη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, στη διοίκηση μάρκετινγκ, στην επιχειρησιακή στρατηγική, στη χρηματοοικονομική διοίκηση, στη διαχείριση χαρτοφυλακίου, στη χρηματοοικονομική λογιστική, στη διοικητική λογιστική, κ.λπ.

Σε καλωσορίζω λοιπόν στην ιστοσελίδα του προγράμματός μας και σου εύχομαι ολόψυχα να γίνεις και εσύ σύντομα μέλος της κοινότητας των αποφοίτων μας.

Δημήτριος Βασιλείου
Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης