Οι απόφοιτοι του προγράμματός μας εκτός από τις γνώσεις που παίρνουν αλλά και τις δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσουν, θα πρέπει να είναι βέβαιοι για την επαγγελματική τους αποκατάσταση και εξέλιξη. Η επαγγελματική αποκατάσταση και εξέλιξη των αποφοίτων μας είναι δική μας φροντίδα.

Το πρόγραμμά μας, με το γραφείο διασύνδεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την συνεχή επαφή του με επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό οδηγεί σε θέσεις άμεσου επαγγελματικού ενδιαφέροντος. Οι ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις και οργανισμοί με τις οποίες συνεργάζεται το πρόγραμμα μας προσπαθούν να ταιριάξουν το προφίλ των αποφοίτων μας με τις δικές τους ανάγκες και να τους προσλάβουν.