Προπύλαια

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) ιδρύθηκε με βασιλικό διάταγμα στις 14 Απριλίου 1837 και εγκαινιάσθηκε στις 3 Μαΐου 1837, από τον τότε Βασιλιά της Ελλάδας Όθωνα και ονομάσθηκε προς τιμήν του «Οθώνειον Πανεπιστήμιο». Ήταν το πρώτο Πανεπιστήμιο, όχι μόνο του ελληνικού κράτους αλλά και ολόκληρης της Βαλκανικής Χερσονήσου και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Το 1862 το «Οθώνειον Πανεπιστήμιο» μετονομάστηκε σε «Εθνικό Πανεπιστήμιο», μετά τα γεγονότα που ανάγκασαν τον τότε Βασιλιά της Ελλάδας Όθωνα να εγκαταλείψει τη χώρα. Το 1932 το «Εθνικό Πανεπιστήμιο» μετονομάστηκε επίσημα σε «Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» προς τιμή του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, μετά την απελευθέρωση του έθνους.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το μεγαλύτερο κρατικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Με 125.000 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, περισσότερα από 2.000 μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού και περίπου 1.300 μέλη διοικητικό και εξειδικευμένο προσωπικό, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών εστιάζει στην παραγωγή και διάδοση της γνώσης. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο σκοπεύει να καταστεί ένα κέντρο αριστείας στην έρευνα, στην καινοτομία και στην διδασκαλία σε όλες τις επιστήμες που θεραπεύει, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

ekpa-1837-2017

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών είναι ένα ανεξάρτητο τμήμα εντός της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών φημίζεται για τα εξαιρετικά μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του, μερικά από τα οποία έχουν διατελέσει Πρωθυπουργοί της Ελληνικής Δημοκρατίας, Υπουργοί Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Διοικητές και Υποδιοικητές της Τράπεζας της Ελλάδας, Αντιπρόεδροι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων και Διευθύνοντες Σύμβουλοι Τραπεζών, Πρόεδροι του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Διοικητές του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), Πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ), της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», κ.λπ. Με άλλα λόγια, το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών περιλαμβάνει τους ιθύνοντες εκείνους, που λαμβάνουν τις οικονομικές αποφάσεις με την μεγαλύτερη επιρροή, στο σύγχρονο Ελληνικό κράτος. Επιπλέον, οι καθηγητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι εξαιρετικοί ερευνητές και εκπαιδευτές, εστιάζοντας σε όλους τους τομείς της οικονομίας και των επιχειρήσεων, όπως η τραπεζική διοίκηση, η χρηματοοικονομική διοίκηση, η λογιστική, οι επενδύσεις, η οικονομική ιστορία, η φιλοσοφία, τα μαθηματικά, η στατιστική, η πληροφορική, κ.λπ. Κατά συνέπεια, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διαδραματίζει έναν ηγετικό ρόλο στην παραγωγή και διάδοση της οικονομικής γνώσης, προκαλώντας την συμβατική σοφία, εξερευνώντας νέους τρόπους σκέψης, δημιουργώντας νέες ιδέες και αποκαλύπτοντας πειστικά αποδεικτικά στοιχεία.

Κάνετε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το Ενημερωτικό Έντυπο για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κάνετε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τον Επετειακό Τόμο για τα 180 χρόνια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τα τελευταία ακαδημαϊκά έτη.

Εγκαταστάσεις Ανθρώπινο Δυναμικό
Σχολές και Τμήματα Προσωπικό
Σχολές 8 Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) 1.605
Τμήματα 33 Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) 232
Αριθµός προπτυχιακών προγραµµάτων 33 Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) 51
Αριθµός µεταπτυχιακών προγραµµάτων 183 Επιστημονικοί Συνεργάτες 10
Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ) 5 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) 145
Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία 3 Διοικητικό προσωπικό 1.078
Πανεπιστηµιακές Κλινικές 70
Εργαστήρια 224 Φοιτητές
Κτήρια Βιβλιοθήκης 8 Αριθµός Προπτυχιακών (ενεργών) φοιτητών 40.165
Μουσεία 15 Αριθµός Μεταπτυχιακών φοιτητών 14.158
Αριθµός Υποψηφίων Διδακτόρων 8.753
Αλλοδαποί Προπτυχιακοί Φοιτητές 5.795
Αλλοδαποί Προπτυχιακοί Φοιτητές (ενεργοί) 2.496
Αλλοδαποί Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 211
Αλλοδαποί Yποψήφιοι Διδάκτορες 121
Πηγή: Ενημερωτικό Φυλλάδιο για το Ίδρυμα, ελληνική έκδοση, Ιανουάριος 2019.


Η θέση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στους επτά πιο γνωστούς πίνακες κατάταξης κατά την περίοδο 2017-2018 (σε παγκόσμιο επίπεδο και επίπεδο χώρας)

Πίνακας Κατάταξης Παγκόσμια Θέση 2018 Παγκόσμια Θέση 2017 Ελληνική Θέση 2018 Ελληνική Θέση 2017
WEBOMETRICS 217 271 1 1
Academic Ranking of World Universities 301-400 301-400 1 1
QS (Quacquarelli Symonds) 651-700 651-700 3 3
Times Higher Education 501-600 501-600 2 3
Center for World University Ranking 297 297 1 1
National Taiwan University* 228* 342* 1 1
US News – Best Global University Rankings 286 291 1 1
Πηγή: Ιστοσελίδες και δημοσιεύσεις Οργανισμών Διεθνών Κατατάξεων
* Περιλαμβάνεται και η θέση που έχει το ίδρυμα μετά τη στάθμιση με τον αριθμό των ΤμημάτωνΤΟ ΕΚΠΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 300 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ TIMES HIGHER EDUCATION IMPACT RANKING 2019


Τον Απρίλιο του 2019, ο έγκριτος φορέας Times Higher Education του Elsevier, δημοσίευσε για πρώτη φορά μια διαφορετική αλλά και πολύ σημαντική παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων, με τον τίτλο THE University Impact Rankings. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή αποτίμηση της οικονομικής και κοινωνικής επίδρασης των Πανεπιστημίων με βάση τους στόχους - δείκτες βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για τη συνολική του επίδοση κατατάσσεται στις θέσεις 201-300 μεταξύ των μόλις 450 Πανεπιστημίων από 76 χώρες που συμπεριλήφθηκαν στην πρώτη έκδοση της κατάταξης.

Όπως καταγράφεται στην ενημερωτική επιστολή της TIMES HIGHER EDUCATION προς τις Πρυτανικές Αρχές του ΕΚΠΑ, ".. η συμπερίληψή σας σε αυτή την κατάταξη είναι από μόνη της ένα μεγάλο επίτευγμα και κατατάσσει το ίδρυμά σας ως παγκόσμια πρωτοπόρο, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή σας, όχι μόνο στην υποστήριξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της διδασκαλίας, της έρευνας και της μεταφοράς της γνώσης, αλλά και την έμπρακτη ενσωμάτωση τους στις εσωτερικές σας πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, μέσω της παροχής επαληθεύσιμων αποδεικτικών στοιχείων για τις δραστηριότητές σας."

Οι στόχοι για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη (SDGs –Sustainable Development Goals), που έχει διατυπώσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είναι συνολικά δεκαπέντε (15) και μπορείτε να τους μελετήσετε στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Στην πρώτη αυτή κατάταξη η TIMES HIGHER EDUCATION περιέλαβε και αποτίμησε τους έντεκα από τους δεκαπέντε δείκτες και πιο συγκεκριμένα τους εξής:

SDG3: Καλή Υγεία και Ευεξία

SDG4: Ποιοτική Εκπαίδευση

SDG5: Ισότητα των φύλων

SDG8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη

SDG9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές

SDG10: Μείωση των Ανισοτήτων

SDG11: Αειφόρες Πόλεις και Κοινότητες

SDG12: Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή

SDG13: Δράση για το Κλίμα

SDG16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυρά Ιδρύματα

SDG17: Σύμπραξη και συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων

Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ