Έχετε σημαντικά οφέλη αποκτώντας το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του MBA (Διοικητική των Επιχειρήσεων & Τραπεζών) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Σπουδάζετε στο αρχαιότερο και ίσως στο πιο φημισμένο ελληνικό Πανεπιστήμιο, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύθηκε το 1837 και είναι το μεγαλύτερο κρατικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Με 125.000 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, περισσότερα από 2.000 μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού και περίπου 1.300 μέλη διοικητικό και εξειδικευμένο προσωπικό, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στοχεύει στην αριστεία στους τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας, σε πολλά και διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Η διδασκαλία των οικονομικών ξεκίνησε με την ίδρυση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχουμε επικεντρωθεί στο πώς οι φοιτητές μας θα γίνουν αποτελεσματικοί ηγέτες επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμά μας θα σας ενισχύσει με τις απαραίτητες γνώσεις, τις δεξιότητες και το μακροπρόθεσμο όραμα για να αναλάβετε ηγετικό ρόλο στην επίλυση προβλημάτων στις επιχειρήσεις που απασχολήσθε. Είναι σχεδιασμένο για φοιτητές που φιλοδοξούν να γίνουν οι ηγέτες των επιχειρήσεών τους ή να εκκινήσουν αποτελεσματικά το δικό τους καινοτόμο επιχειρηματικό εγχείρημα. Αυτό επιτυγχάνεται με την προώθηση ενός συγκεκριμένου τύπου ικανότητας και χαρακτήρα στους φοιτητές μας, με σκοπό να τους διδάξει πώς να αντεπεξέλθουν στις πολύπλοκες ευθύνες που αντιμετωπίζουν οι ηγέτες επιχειρήσεων σήμερα.

Έχουμε επικεντρωθεί στο πώς οι φοιτητές μας θα γίνουν αποτελεσματικοί ηγέτες επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμά μας θα σας ενισχύσει με τις απαραίτητες γνώσεις, τις δεξιότητες και το μακροπρόθεσμο όραμα για να αναλάβετε ηγετικό ρόλο στην επίλυση προβλημάτων στις επιχειρήσεις που απασχολήσθε. Είναι σχεδιασμένο για φοιτητές που φιλοδοξούν να γίνουν οι ηγέτες των επιχειρήσεών τους ή να εκκινήσουν αποτελεσματικά το δικό τους καινοτόμο επιχειρηματικό εγχείρημα. Αυτό επιτυγχάνεται με την προώθηση ενός συγκεκριμένου τύπου ικανότητας και χαρακτήρα στους φοιτητές μας, με σκοπό να τους διδάξει πώς να αντεπεξέλθουν στις πολύπλοκες ευθύνες που αντιμετωπίζουν οι ηγέτες επιχειρήσεων σήμερα.

Εφαρμόζουμε μια νέα προσέγγιση στη διδασκαλία.

Εμείς δεν χρησιμοποιούμε παραδοσιακές διαλέξεις από «ειδικούς», που δείχνουν ατελείωτες σειρές διαφανειών του PowerPoint. Εμείς δεν καθορίζουμε τις πιο σημαντικές επιχειρηματικές προκλήσεις, αλλά είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε με την ηγετική εκπαιδευτική μας ομάδα να αντιμετωπίσετε τις επιχειρηματικές προκλήσεις που εσείς οι ίδιοι προβάλετε. Η εκπαιδευτική μεθοδολογία που εφαρμόζουμε είναι αυτή της μικτής ή συνδυαστικής μάθησης (Blended Learning), η οποία συνδυάζει την διδασκαλία «πρόσωπο με πρόσωπο» (δηλαδή την συμβατική διδασκαλία σε αίθουσα), με τη διδασκαλία που γίνεται με την διαμεσολάβηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου. Επιπλέον, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί υποστηρικτική διδασκαλία μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ομάδων συζήτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εικονικά περιβάλλοντα μάθησης (virtual learning environments - VLEs) και άλλα μέσα υποβοηθούμενα από την σύγχρονη τεχνολογία. Αυτό περιλαμβάνει ευκαιρίες για αλληλεπίδραση «ένα προς ένα» με τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατά την διάρκεια της οποίας οι φοιτητές μπορούν να λάβουν ατομική βοήθεια ή εξατομικευμένη ανατροφοδότηση σχετικά με την πρόοδό τους. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα αξιοποιεί την συμβατική διδασκαλία «πρόσωπο με πρόσωπο» και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Προσφέρουμε ένα πλήρες και αποτελεσματικό πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Χρησιμοποιούμε τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία για να προσδώσουμε μια μαθησιακή εμπειρία που να ταιριάζει στους σημερινούς πολυάσχολους επαγγελματίες, δίνοντας τους την ευκαιρία να μάθουν με τους δικούς τους όρους, στο δικό τους χρόνο. Το εκπαιδευτικό μας προσωπικό υποστηρίζει τη χρήση της σύγχρονης εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και την τεχνολογία της δια βίου μάθησης. Οι καθηγητές μας παρέχουν υψηλής ποιότητας διδασκαλία, κάνοντας χρήση των τεχνολογικών μέσων επικοινωνίας για την υποστήριξη των φοιτητών και την παρακολούθηση της προόδου τους. Δεν σπαταλούν πολύτιμο χρόνο επαφής για προπαρασκευαστικές διαλέξεις και άλλες προετοιμασίες. Αφήνουν τους φοιτητές να το κάνουν αυτό, όταν το πρόγραμμα των φοιτητών το επιτρέπει. Κατά συνέπεια, προσφέρουμε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που παρέχει υψηλής ποιότητας διδασκαλία, που συνδυάζεται με τις απαιτήσεις του σημερινού γρήγορου ρυθμού ζωής.

Προσφέρουμε ένα πλήρες και αποτελεσματικό πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Χρησιμοποιούμε τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία για να προσδώσουμε μια μαθησιακή εμπειρία που να ταιριάζει στους σημερινούς πολυάσχολους επαγγελματίες, δίνοντας τους την ευκαιρία να μάθουν με τους δικούς τους όρους, στο δικό τους χρόνο. Το εκπαιδευτικό μας προσωπικό υποστηρίζει τη χρήση της σύγχρονης εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και την τεχνολογία της δια βίου μάθησης. Οι καθηγητές μας παρέχουν υψηλής ποιότητας διδασκαλία, κάνοντας χρήση των τεχνολογικών μέσων επικοινωνίας για την υποστήριξη των φοιτητών και την παρακολούθηση της προόδου τους. Δεν σπαταλούν πολύτιμο χρόνο επαφής για προπαρασκευαστικές διαλέξεις και άλλες προετοιμασίες. Αφήνουν τους φοιτητές να το κάνουν αυτό, όταν το πρόγραμμα των φοιτητών το επιτρέπει. Κατά συνέπεια, προσφέρουμε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που παρέχει υψηλής ποιότητας διδασκαλία, που συνδυάζεται με τις απαιτήσεις του σημερινού γρήγορου ρυθμού ζωής.

Προσφέρουμε ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών που σας επιτρέπει να το προσαρμόσετε με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται στις ατομικές σας ανάγκες και να ταιριάζει στους μαθησιακούς σας στόχους και τα σχέδια σταδιοδρομίας σας.

Μπορείτε να επιλέξετε να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα από 24 έως 48 μήνες. Έχετε την ευελιξία να μελετήσετε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, στο σπίτι, από οποιαδήποτε τοποθεσία, ανεξάρτητα από την απόσταση από τις εγκαταστάσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τον τρόπο αυτό, έχετε τη δυνατότητα να σπουδάσετε και να αποκτήσετε ένα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, χωρίς να διαταράσσεται η δουλειά σας ή να υποχρεώνεστε να μετακινείσθε από τον τόπο εγκατάστασή σας.

Προσφέρουμε ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό προσωπικό.

Το εκπαιδευτικό μας προσωπικό δεν είναι απλά εμπνευσμένοι καθηγητές. Είναι επίσης ερευνητές υψηλής ποιότητας και ηγέτες στους επιστημονικούς τους τομείς. Δημιουργούν και διαδίδουν πρωτοποριακή και καινοτόμο γνώση, έννοιες και εργαλεία που προωθούν την κατανόηση και την πρακτική των επιχειρήσεων.

Προσφέρουμε ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό προσωπικό.

Το εκπαιδευτικό μας προσωπικό δεν είναι απλά εμπνευσμένοι καθηγητές. Είναι επίσης ερευνητές υψηλής ποιότητας και ηγέτες στους επιστημονικούς τους τομείς. Δημιουργούν και διαδίδουν πρωτοποριακή και καινοτόμο γνώση, έννοιες και εργαλεία που προωθούν την κατανόηση και την πρακτική των επιχειρήσεων.