Όραμα

Το όραμά μας είναι να γίνουμε ένας ηγέτης στην Ευρώπη, στην επιχειρηματική εκπαίδευση, έρευνα και πρακτική.

Αποστολή

Να αναπτύξουμε ηγέτες επιχειρήσεων και επιχειρηματίες, που δημιουργούν αξία και διαμορφώνουν ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις οργανώσεις τους.

Αξίες

Το πρόγραμμα έχει προσδιορίσει τις ακόλουθες έξι βασικές αξίες, που θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε το όραμά μας:

Στρατηγικές

Το πρόγραμμα έχει προσδιορίσει τις ακόλουθες τέσσερεις βασικές στρατηγικές για να επιτύχει στην αποστολή του:
 • Αριστεία
 • Ακεραιότητα
 • Δημιουργικότητα, καινοτομία και αλλαγή
 • Διάδοση της γνώσης
 • Προσανατολισμός προς την αγορά
 • Ομαδική εργασία
 • Πρόσληψη και διατήρηση εξαιρετικών καθηγητών.
 • Προσέλκυση των καλύτερων διαθέσιμων φοιτητών.
 • Ενίσχυση των φοιτητών με τις γνώσεις, τις δεξιότητες, το όραμα και την κριτική σκέψη, για να δημιουργήσουν αξία για τις οργανώσεις τους και την κοινωνία.
 • Προώθηση της συνεργασίας με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Όραμα

Το όραμά μας είναι να γίνουμε ένας ηγέτης στην Ευρώπη, στην επιχειρηματική εκπαίδευση, έρευνα και πρακτική.

Αποστολή

Να ενισχύσουμε τα στελέχη των επιχειρήσεων που παίρνουν επιχειρηματικές αποφάσεις για να προοδεύσουν, ανεξάρτητα από τα εμπόδια και τις προκλήσεις που συναντούν.

Αξίες

Το πρόγραμμα έχει προσδιορίσει τις ακόλουθες έξι βασικές αξίες, που θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε το όραμά μας:

 • Αριστεία
 • Ακεραιότητα
 • Δημιουργικότητα, καινοτομία και αλλαγή
 • Διάδοση της γνώσης
 • Προσανατολισμός προς την αγορά
 • Ομαδική εργασία

Στρατηγικές

Το πρόγραμμα έχει προσδιορίσει τις ακόλουθες τέσσερεις βασικές στρατηγικές για να επιτύχει στην αποστολή του:
 • Πρόσληψη και διατήρηση εξαιρετικών καθηγητών.
 • Προσέλκυση των καλύτερων διαθέσιμων φοιτητών.
 • Ενίσχυση των φοιτητών με τις γνώσεις, τις δεξιότητες, το όραμα και την κριτική σκέψη, για να δημιουργήσουν αξία για τις οργανώσεις τους και την κοινωνία.
 • Προώθηση της συνεργασίας με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και επιχειρήσεις και οργανισμούς.