1η επιστημονική έρευνα από το ΠΜΣ στη Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων

Το ΠΜΣ στη Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων επιζητά την άποψή των φοιτητών του για να βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του και να ενισχύει την αξία του πτυχίου που απονέμει. Είναι η 1η φορά που πραγματοποιείται σχετική έρευνα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και θεωρούμε ότι μας δίνεται η ευκαιρία να κάνουμε μαζί τη διαφορά! Για το λόγο αυτό, την περίοδο 25/6/2018 – 8/7/2018, θα πραγματοποιηθεί επιστημονική έρευνα για την μεθοδολογία εκπαίδευσης που χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Κρίνουμε πολύ σημαντική την συμμετοχή σας καθώς η άποψή σας μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως.

Οι φοιτητές του ΠΜΣ στη Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων θα ενημερωθούν σχετικά με e-mail στον προσωπικό τους λογαριασμό τη Δευτέρα 25/6/2018.