Βασίλης Ναούμ

Δόκτωρ


Ο Ναούμ Βασίλειος - Χρήστος είναι Διδάκτωρ Λογιστικής του Τμήματος Λογιστικής και Χρημ/κής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική του ιδίου Πανεπιστημίου και κατέχει πτυχίο από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Έχει διδάξει Χρηματοοικονομική Λογιστική στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επιπροσθέτως, έχει διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τ.Ε.Ι. Πειραιώς. Είναι επίσης εισηγητής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια του Κέντρου Συνεχούς Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διαφόρων εταιρειών.

Ο Δρ. Ναούμ έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού στη λογιστική (FASTER) και έχει εργαστεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και στο Οικονομικό και Λογιστικό Κέντρο Στρατού. Επιστημονικές του εργασίες έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά όπως το Management Accounting Research, το Journal of Applied Accounting Research, και το Journal of Intellectual Capital, σε συλλογικούς τόμους και έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα διεθνή συνέδρια με τη μέθοδο των κριτών. Επίσης, έχει δημοσιεύσεις σε ελληνικά επαγγελματικά περιοδικά και είναι συν-συγγραφέας σε ένα βιβλίο στον επιστημονικό χώρο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο γνωστικό πεδίο της Διοικητικής και της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  1. Cohen S., Karatzimas S. and Naoum V.C. (2017), “The Sticky Cost Phenomenon at the Local Government Level: Empirical Evidence from Greece”. Journal of Applied Accounting Research, Vol. 18 Issue: 4, pp.445-463 (ABS rate 2).

  2. Venieris, G., Cohen, S., Vlismas, O., Naoum, V.C. and S. Karatzimas (2017), “The requirements of different user groups on an online accounting platform”, Journal for International Business and Entrepreneurship Development,10 (1) (ABS rate 1).

  3. Venieris, G., Naoum, V. C. and Vlismas, O., (2015), “Organization Capital and Sticky Behaviour of Selling, General and Administrative Costs”, Management Accounting Research 26: pp. 54-82. (ABS rate 3)

  4. Cohen, S., Naoum, V. C. and O. Vlismas, (2014), “Intellectual Capital, Strategy and Financial Crisis from a SMEs Perspective”, Journal of Intellectual Capital 15 (2): pp. 294-315. (ABS rate 2)

  5. Naoum, V., Sykianakis, N. and Tzovas, C. (2011), "The perceptions of Managers of Greek Firms Regarding the Costs and Benefits Ensuing from the Adoption of International Financial Reporing Standards in Greece", International Journal of Economic Sciences and Applied Research 4 (3): pp. 59-74