Νικόλαος Δασκαλάκης

Επίκουρος Καθηγητής


Ο Δρ. Νίκος Δασκαλάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Αποφοίτησε από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο στην Χρηματοοικονομική και Λογιστική από το University of Reading (UK) και διδακτορικό στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πριν εκλεγεί στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, δίδασκε για 4 έτη στο Πανεπιστήμιο του Brighton (UK) ως Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, ενώ έχει διδάξει σε πλήθος ανώτατων εκπαιδευτκών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (ενδεικτικά αναφέρονται τα ιδρύματα ΟΠΑ, ΕΚΠΑ, ΕΑΠ, ΤΕΙ Αθήνας, Χαλκίδας και Λάρισας) τα αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής και της Λογιστικής.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στον ακαδημαϊκό χώρο της χρηματοοικονομικής καινοτομίας (crowdfunding και blockchain applications in finance), της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στη χρηματοδότηση, και της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής. Είναι reviewer σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά (ενδεικτικά αναφέρονται τα Journal of Corporate Finance, Journal of Small Business Management, Journal of Business Venturing), και το έργο του έχει δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους (ABS: 4, ABS: 3) και είναι ευρέως διαδεδομένο με πάνω από 1.000 ετεροαναφορές.

Ο Δρ. Δασκαλάκης έχει συμμετάσχει ως Εμπειρογνώμονας σε Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Συγκεκριμένα, έχει διατελέσει μέλος στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Συμφεροντούχων της Χρηματοδότησης από το Πλήθος (European Crowdfunding Stakeholder Forum - ECSF), στην Ομάδα Τραπεζικών Συμφεροντούχων (Banking Stakeholder Group - BSG) της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, και στην Ομάδα Χρηστών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services User Group - FSUG) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος, έχει εργαστεί για 8 χρόνια στο Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ), ως Υπεύθυνος Τμήματος Οικονομικής Ανάλυσης και Μικρών Επιχειρήσεων.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  1. Balios, D., Daskalakis, N., Eriotis N. and D. Vasiliou (2016), «SMEs capital structure determinants during severe economic crisis: The case of Greece», Cogent Economics & Finance, Vol 4, Issue 1.

  2. Mohan, S., Upadhyay, A., Daskalakis, N. and Durham, R., (2019), “Fair trade as a social enterprise: Oversold, misunderstood or unethical?”, Strategic Change, Vol. 28, pp. 423-433

  3. Daskalakis, N. and Yue, W., (2018), “Users’ Perceptions of Motivations and Risks in Crowdfunding with Financial Returns”, International Review of Entrepreneurship, Vol. 16, Issue 3, pp. 1-28

  4. Daskalakis, N., Balios D. & Dalla, V., (2017), “The behaviour of SMEs’ capital structure determinants in different macroeconomic states, Journal of Corporate Finance, Vol. 46, pp. 248-260.

  5. Kaplanoglou, G., Rapanos, V. & Daskalakis, N., (2016), “Tax compliance behaviour during the crisis: the case of Greek SMEs”, European Journal of Law and Economics, doi:10.1007/s10657-016-9547-y

  6. Balios, D., Daskalakis, N., Eriotis N. and D. Vasiliou, (2016), “SMEs capital structure determinants during severe economic crisis: The case of Greece”, Cogent Economics & Finance, Vol 4, Issue 1.

  7. Daskalakis N., Eriotis N., Thanou E. and D. Vasiliou, (2014), “Capital Structure and Size: New evidence across the broad spectrum of SMEs”, Managerial Finance, Vol. 40, Iss: 12, pp.1207 – 1222.