Κανέλλος Τούντας

Δόκτωρ


Ο Δρ Τούντας Κανέλλος γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Χαλκίδας. Συνέχισε τις σπουδές του και έλαβε πτυχιακό τίτλο από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έλαβε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Το 2006 απέκτησε Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) με υποτροφία στον τομέα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Λογιστικής, από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το οποίο έλαβε με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ. Εργάζεται ως ελεγκτής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από το 2000 μέχρι σήμερα. Διετέλεσε Προιστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από το 2003 έως το τέλος του 2010. Στο παρελθόν εργάστηκε ως Λογιστής στο Λογιστήριο της Ναυτιλιακής Εταιρείας Λέσβου.

Η ακαδημαϊκή του εμπειρία είναι ευρεία. Σήμερα είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάστηκε ως Λέκτορας ΠΔ 407/80 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά, το Πανεπιστήμιο Πατρών και σήμερα διδάσκει Λογιστική και Δ.Π.Χ.Π. στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Συμμετείχε σε πολλά συνέδρια και υπήρξε συγγραφέας ή συν-συγγραφέας πολλών άρθρων και ερευνών που έχουν δημοσιευτεί σε αξιόπιστα Διεθνή συνέδρια και περιοδικά με το σύστημα των κριτών.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  1. Garefalakis A., Toudas K., Ballas P., Spinthiropoulos K., Zisopoulos A., “Managing the establishment of Business Continuity Planning by Greek SMEs: can it safeguard strategic viability of courier services during turbulent times?” Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, Vol.8, Issue 8/2, 2018 (accepted)

  2. Toudas K., 2018, “International Accounting Frameworks: The convergence of Corporate Financial Statements”, Journal of Governance and Regulation, Vol.7, Issue3, p.p. 47-52, 2018

  3. Toudas K., 2018, “Τhe international standards on auditing as a convergence parameter between US GAAP and IFRS”, Corporate Board: Role, Duties and Composition, Vol.14, Issue3, p.p. 15-22, 2018

  4. Toudas K., Christopoulos A., Kalantonis P., Kravaritis S., 2017, “The correlation of Non-performing loans between the four Greek systemic banks before and during the recent crisis based on accounting information”,International Journal of Corporate Finance and Accounting, Volume 4, Issue 2,pp. 23-40, December 2017

  5. Siouziou I., Toudas K., Menexiadis M. 2017, “Internal Audit and system of internal Audit in Greek Banks”, China-USA Business Review, Volume 16, Issue 12, pp. 576-587.

  6. Balios D., Eriotis N., Toudas K., and Vasiliou D., 2013, “Intraday Characteristics and Seasonalities in the Athens Exchange”, International Research Journal of Applied Finance, Volume IV, Issue 09, pp. 1194-1233.