Ιωάννης Τσάκαλος

Δόκτωρ


Ο Δρ. Ιωάννης Τσάκαλος είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται ως μέλος ΣΕΠ στη Θεματική Ενότητα ''Στρατηγική Τραπεζών'' (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Τραπεζική) της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, καθώς επίσης, και ως εξωτερικός συνεργάτης της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων (2003) από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Ναυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο (2004), μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ (2006), και Διδακτορικού Διπλώματος στη Χρηματοοικονομική (2012), από τη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το διδακτικό του έργο αφορά τη χρηματοοικονομική, την τραπεζική και τη διαχείριση κινδύνου, ενώ τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη διαχείριση κινδύνου, την ενέργεια, τη ναυτιλιακή χρηματοοικονομική και τη νομισματική πολιτική. Ακόμη, διαθέτει σημαντική επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της Ενέργειας και της Ναυτιλίας, εστιάζοντας στη διαχείριση κινδύνου, και έχει διατελέσει σύμβουλος σε θέματα ανάλυσης πιστώσεων. Έχει παρουσιάσει το έργο του σε διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει τις εργασίες του σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Επιπρόσθετα, είναι μέλος επιστημονικών ενώσεων και κριτής σε επιστημονικά περιοδικά.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  1. Kinias I., Tsakalos I. and Konstantopoulos N. (2017) ‘’Investment Evaluation in Renewable Projects under Uncertainty, using Real Options Analysis: The case of Wind Power Industry’’, Investment Management and Financial Innovations, Vol.14(1), pp.85-92.

  2. Tsakalos I., Samitas A. and Kinias I. (2015) ‘’Volatility spillovers between energy market and international financial markets’’, Investment Management and Financial Innovations, Vol. 12(3), pp.45-70.

  3. Samitas A. and Tsakalos I. (2013) ‘’How can a small country affect the European economy? The Greek contagion phenomenon’’, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Vol. 25, pp. 18-32.