Γιάννης Μπασιάκος

Αναπληρωτής Καθηγητής


Ο Γιάννης Κ. Μπασιάκος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Στατιστική στο Πανεπιστήμιο Northeastern της Βοστόνης (ΗΠΑ), όπου ολοκλήρωσε τις διδακτορικές σπουδές. Η επιστημονική του έρευνα επικεντρώνεται στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, στη Θεωρία Δειγματοληψίας και Σχεδιασμό, Παρακολούθηση και Ανάλυση Δειγματοληπτικών Ερευνών, καθώς και στην Καινοτομία και στην Αξιολόγηση Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D).

Έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με συμβουλευτικό έργο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Pilot project “MEASURING WHAT MATTERS TO EU CITIZENS: SOCIAL PROGRESS IN THE EUROPEAN REGIONS”, Late Payment Directive (Project ref. 2231), EUROMED, MORE, ISTPact, ERAWATCH και CISIII) στην περιοχή της επιστημονικής του έρευνας. Προηγούμενες θέσεις που κατείχε ήταν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και στην Εταιρεία Ερευνών Κοινής Γνώμης VPR.C στην Ελλάδα, και στο Κέντρο Στατιστικής & Ανάλυσης Δεδομένων για το AIDS στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ, Βοστώνη, MA, USA. Έχει δημοσιεύσει πάνω από σαράντα άρθρα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  1. Zhao S., Papanastassiou M., Bassiakos Y., Sinani E., Pearce R. (2018) Unfolding the Intra-organisational Perception Gap in Decision-Making. In: Castellani D., Narula R., Nguyen Q., Surdu I., Walker J. (eds) Contemporary Issues in International Business. The Academy of International Business. Palgrave Macmillan, Cham.

  2. M. D. Argyrou, Y. Bassiakos, L. Tsipouri, (2016), Determinants of the Profitability of Greek Enterprises before and after the Crisis, MIBES Transactions, Vol 10, No.2, pp. 122-139.

  3. E. G. Marsellou, Y. C. Bassiakos, (2016), Bankrupt households and economic crisis. Evidence from the Greek Courts, Journal of Consumer Policy, Vol. 39, p.p. 41–62 (DOI 10.1007/s10603-015-9309-1).

 Γρυπάρειο Μέγαρο,
6ος όροφος, γραφείο 611
210 368 9491
ybassiak@econ.uoa.gr