Γεώργιος Δότσης

Επίκουρος Καθηγητής


Ο Γιώργος Δότσης είναι Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποφοίτησε από το Βαρβάκειο Πειραματικό Λύκειο και κατόπιν σπούδασε στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά από το Cass Business School της Μεγάλης Βρετανίας και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή με γνωστικό αντικείμενο τα Χρηματοοικονομικά στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Την περίοδο 2006-2011 εργάστηκε ως Λέκτορας και στη συνέχεια ως Επίκουρος Καθηγητής (Senior Lecturer) στα Χρηματοοικονομικά στο Essex Business School του Πανεπιστημίου του Essex της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, όπως Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Τιμολόγηση Παραγώγων, Χρηματοοικονομική Οικονομετρία και Ποσοτικές Μεθόδους. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην αποτίμηση αξιογράφων, θεωρία χαρτοφυλακίου, αξιολόγηση επενδύσεων και εφαρμοσμένη οικονομετρία και έχει δημοσιεύσει σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως το Journal of Banking and Finance, Journal of Empirical Finance και Journal of Futures Markets. Έχει εργαστεί ως επιστημονικός σύμβουλος διαφόρων επιχειρήσεων και οργανισμών σε θέματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης και επενδύσεων.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  1. Triantafyllou, A., Dotsis, G. (2017), «Option-implied expectations in commodity markets and monetary policy», Journal of International Money and Finance, Vol. 77, pp.1-17.

  2. Dotsis, G. (2017), «The Market price of risk of the variance term structure», Journal of Banking and Finance, Vol. 84, pp. 41-52.

  3. Dotsis, G., and Vlastakis N. (2016), «Corridor Volatility Risk and Expected Returns», Journal of Futures Markets, Vol. 36, pp. 488–505.

 Γρυπάρειο Μέγαρο,
5ος όροφος, γραφείο 519
210 368 9454
gdotsis@econ.uoa.gr