Δημήτριος Μπάλιος

Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής


Ο Δημήτριος Π. Μπάλιος είναι Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο αντίστοιχο τμήμα του ΕΚΠΑ, από όπου και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα το 2006. Ο Δρ. Δημήτρης Μπάλιος έχει απασχοληθεί ως ερευνητής σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Πειραιά και έχει διατελέσει υπεύθυνος τμημάτων ανάλυσης χρηματιστηριακών εταιρειών – μελών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας.

Έχει διδάξει προπτυχιακά μαθήματα, εκτός από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά και μεταπτυχιακά μαθήματα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο ΤΕΙ Πειραιά. Τα γνωστικά αντικείμενα των μαθημάτων που έχει διδάξει αφορούν την Χρηματοοικονομική Λογιστική, την Διοικητική Λογιστική καθώς και ειδικά θέματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Επιπλέον, έχει εισηγηθεί σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα εταιρειών και κυρίως τραπεζών.

Επίσης, ο Δρ. Δημήτρης Μπάλιος είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων τόσο της κατεύθυνση της Λογιστικής, όσο και της Διοικητικής Επιχειρήσεων & Τραπεζών, του ιδίου Πανεπιστημίου.

Τέλος, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συνδέονται με την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της ποιότητας της λογιστικής πληροφόρησης, της ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων καθώς και της ανάπτυξης υποδειγμάτων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας βάσει λογιστικών πληροφοριών. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Γρυπάρειο Μέγαρο,
5ος όροφος, γραφείο 505
210 368 9458
dbalios@econ.uoa.gr