Κωνσταντίνα Μιχαλοπούλου

Δόκτωρ


Η Δρ. Κωνσταντίνα Μιχαλοπούλου είναι Επισκέπτρια Λέκτορας Λογιστικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδάκτωρ Λογιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών . Είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Lancaster University του Ηνωμένου Βασιλείου (UK), όπου της απονεμήθηκε το MSc in Accounting and Financial Management με Distinction.

Η Δρ. Κωνσταντίνα Μιχαλοπούλου έχει διδάξει Χρηματοοικονομική Λογιστική σε διάφορα προπτυχιακά προγράμματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ επίσης έχει διδάξει Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Δρ. Κωνσταντίνα Μιχαλοπούλου διαθέτει πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία στη Λογιστική καθώς έχει εργαστεί για 7 χρόνια στην ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ ως ασκούμενη ορκωτή ελέγκτρια λογίστρια. Επίσης, τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως χρηματοοικονομική αναλύτρια στον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) ΑΕ.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Δρ. Κωνσταντίνας Μιχαλοπούλου καλύπτουν τα ερευνητικά πεδία της ελεγκτικής, της εταιρικής διακυβέρνησης και της ποιότητας των λογιστικών κερδών ενώ έχει κάνει διάφορες δημοσιεύσεις τόσο σε ελληνικά όσο και διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  1. Michalopoulou Konstantina (2019). “Mandatory Corporate Governance Rules and Auditor Behavior: The case of Greece”. The International Journal of Accounting: Forthcoming.

  2. Μιχαλοπούλου Κωνσταντίνα (Δεκέμβριος, 2011). “Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και Ελεγκτικός Κίνδυνος σε σχέση με την Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς». Επιχείρηση (Οικονομική Βιβλιοθήκη): Τεύχος 12, σελ. 1230-1235.

  3. Μιχαλοπούλου Κωνσταντίνα (Οκτώβριος, 2009). “Μία Κριτική Επισκόπηση των Μεθόδων Αποτίμησης των Συμμετοχικών Τίτλων”. Επιχείρηση (Οικονομική Βιβλιοθήκη): Τεύχος 53, σελ. 1063-1072