Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας για το UoA MBA μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  1. Με e-mail στη διεύθυνση mba@econ.uoa.gr στο οποίο θα έχετε επισυνάψει την αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω (δείτε σχετικές οδηγίες, σχετικό υπόδειγμα αίτησης εγγραφής).
  2. Ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του UoA MBA, στη διεύθυνση:
    Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 510, Αθήνα Τ.Κ. 105 59, υπόψη κας Μπασιμακοπούλου (δείτε σχετικές οδηγίες).
  3. Με κατάθεση της αίτησης στη γραμματεία του Προγράμματος (Υπεύθυνη: Κα Μπασιμακοπούλου) στη διεύθυνση:
    Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου (είσοδος από Σοφοκλέους 1), στον 5ο όροφο, γραφείο 510,
    καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 μέχρι τις 17:00 (δείτε σχετικές οδηγίες).
  4. Συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης κάνοντας κλικ στο παρακάτω κουμπί (δείτε σχετικές οδηγίες).

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο MBA λήγει την 22η Ιουλίου 2020.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ολοκληρωμένες υποψηφιότητες βάσει των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα ενταχθούν σε διαδικασία προεπιλογής πριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.