Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών" μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
  1. Με e-mail στη διεύθυνση mba-ba@econ.uoa.gr στο οποίο θα έχετε επισυνάψει την αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω (δείτε σχετικές οδηγίες).
  2. Ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του ΠΜΣ "Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών", στη διεύθυνση:
    Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 508, Αθήνα Τ.Κ. 105 59, υπόψη κας Παπαγιάννη (σχετικές οδηγίες).
  3. Με κατάθεση της αίτησης στη γραμματεία του Προγράμματος (Υπεύθυνη: Κα Παπαγιάννη) στη διεύθυνση:
    Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου (είσοδος από Σοφοκλέους 1), στο 5ο όροφο, γραφείο 508,
    καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 μέχρι τις 17:00 (δείτε σχετικές οδηγίες).
  4. Συμπληρώνοντας την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης (δείτε σχετικές οδηγίες).

Για την υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα πεδία (το Βιογραφικό είναι προαιρετικό)

Χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα, συμφωνείτε στην αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων που μας στέλνετε από αυτήν την ιστοσελίδα.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ "Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών" λήγει την 20η Σεπτεμβρίου 2017.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ολοκληρωμένες υποψηφιότητες βάσει των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα ενταχθούν σε διαδικασία προεπιλογής πριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.