Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών(MBA)

Το Πρόγραμμα «Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών (Master of Business & Bank Administration - MBA)» αποτελεί ειδίκευση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (University of Athens MBA - UoA MBA)» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του University of Athens MBA (UoA MBA) απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση δέκα έξι (16) μαθημάτων και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές να εμβαθύνουν, σε γνωστικά αντικείμενα του άμεσου ενδιαφέροντός τους, επιλέγοντας μία από τις προσφερόμενες θεματικές (concentrations):

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων (γενική ειδίκευση)
  • Τραπεζική Διοίκηση

Διάρκεια φοίτησης

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του MBA μπορούν να επιλέξουν μεταξύ προγραμμάτων πλήρους φοίτησης (Full time study) ή/και μερικής φοίτησης (Part time study).


Συνολικό κόστος
3.750 €

mba-ba-banner--proparaskevastika-h221

Καινοτομίες / Πλεονεκτήματα Προγράμματος


Απαιτητικό και
πλήρες πρόγραμμα


Ευέλικτο
πρόγραμμα


Σύγχρονα
εκπαιδευτικά
εργαλεία


Τεράστια και
πολύχρονη
εμπειρία


Εξαιρετικό
εκπαιδευτικό
προσωπικό

Tο πιο
φημισμένο Τμήμα
Οικονομικών
Επιστημών

Ένα από τα
καλύτερα
ευρωπαϊκά
πανεπιστήμια

Καινοτομίες / Πλεονεκτήματα Προγράμματος


Απαιτητικό και
πλήρες πρόγραμμα


Ευέλικτο
πρόγραμμα


Σύγχρονα
εκπαιδευτικά
εργαλεία


Τεράστια και
πολύχρονη
εμπειρία


Εξαιρετικό
εκπαιδευτικό
προσωπικό

Tο πιο
φημισμένο Τμήμα
Οικονομικών
Επιστημών

Ένα από τα
καλύτερα
ευρωπαϊκά
πανεπιστήμια